Bezpilotní systémy

Otázka legislativy

V roce 2010 jsme začali se zkoumáním možností využití bezpilotních leteckých prostředků a systémů (UAS). Celé počínání nás s ohledem na naší reputaci dostalo k otázce, jak vlastně naše působení můžeme provádět správně s ohledem na platnou legislativu naší země. Začínali jsme se zajímat o zákony a o dostupná školení, a zjistili jsme, že v současné době se o této problematice velmi mluví a to dokonce i na přednáškách vysokých škol, přesto lidé, kteří vedli semináře se o zákonech vůbec nezmínili.

V roce 2014 jsme se snažili rozšířit osvětu mezi profesionály i mezi modeláře, kteří chtějí bezpilotní systémy uživat k poskytování služeb za úhradu.

V roce 2014 jsme završili naše snažení a ve spolupráci s Václavem Svobodou jsem dosáhli schválení příručky UAS pro letecké práce Úřadem pro civilní letectví a vydání Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly. Samozřejmostí je, že naše stroje, jsou samostatně každý pojištěný na 950 tisíc Eur. Služby poskytujeme na zajímavých akcích, kdy ctíme individualitu a soukromí všech zúčastněných. Snažíme se o to, aby každý náš zákazník byl spokojený po všech stránkách.

Seminář

Ve dnech 24. a 25. 4. 2014 jsme zorganizovali seminář na téma „Využití bezpilotních systémů pro pořizování foto a video záběrů”. Na tomto semináři vystupovali tito odborníci:

  • Ing. Viktor Nath, ÚCL - ředitel Odboru standardizace a regulace – Sekce letových prací a standardů
  • Ing. David Balhar, ÚCL - zástupce Oddělení leteckých předpisů, Odboru standardizace a regulace – Sekce letových standardů
  • Bc. Aleš Böhm, Dis., ÚCL - zástupce Oddělení leteckých předpisů, Odboru standardizace a regulace – Sekce letových standardů
  • Vít Zvánovec, ÚOOU - zástupce Odboru legislativy a zahraničních vztahů

Tímto deklarujeme, že naše činnost je v souladu s platnou legislativou v naší zemi a hlavně pomáháme s informovaností široké veřejnosti ohledně používání bezpilotních prostředků. Účastníci semináře obdrželi toto osvědčení.


Rozsah nabídky

  • Využití bezpilotních systémů pro pořizování foto a video záběrů
  • Stavba a vývoj bezpilotních systémů na zakázku
  • Informace o realizovaných projektech nelze zveřejňovat