Obory činnosti

Znalecká činnost

Od roku 1997 vypracováváme znalecké posudky ke sporům ohledně Poplachových systémů - elektrických zabezpečovacích systémů a to jak pro státní orgány jako jsou soudy v trestním řízení tak i pro soudy v občansko-právním řízení tak i pro orgány policie. Posudky jsme zpracovávali i pro právnické osoby. Při své činnosti s ohledem na předpoklady (Viz certifikáty NBU) jsme zajišťovali pro Generální ředitelství vězeňské služby kontroly průběhu veřejných soutěží. Navrhovali jsme bezpečnostní řešení Metra pro dopravní podniky hlavního města Prahy. Zajišťovali jsme bezpečnostní audit pro Plzeňské dopravní podniky a pro společnost WITTE-Automotive. Zajišťovali jsme pro FAB Bezpečnostní politiku podniku. Zajišťovali jsme pro USA PA ambasádu v Praze bezpečnostní návrh řešení a dále pro USA Parker Hannifin Industrial Bezpečnostní audit. Pomáhali jsme při kolaudacích rekonstruovaných okresních soudů v Chrudimi, Chomutově a Děčíně.

Dále jsme se podíleli na zpracování bezpečnostních auditů v Komerčních bankách a další viz reference bezpečnostních opatření. Naše práce je opírána o vlastní zkušenosti a dobu, kterou se aktivně věnujeme problematice bezpečnostních systémů ještě z doby kdy veřejnost o systémech (EZS) ještě neměla ani tušení. Při své práci se setkáváme s různými nesprávně zažitými názory a proto je dobré se ptát na faktické fyzické zkušenosti které máme.

Rozsah nabídky

  • Znalecké posudky
  • Bezpečnostní audity
  • Bezpečnostní řešení
  • Bezpečnostní politika dle ISO
  • Zastupování při kolaudaci bezpečnostních systémů

Více informací o realizovaných projektech najdete na stránce Reference.