Odkazy

Státní organizace

NBÚ www.nbu.cz/
Ministerstvo obrany www.army.cz/
Ministerstvo spravedlnosti portal.justice.cz/ms/
Obchodní rejstřík portal.justice.cz/
Živnostenský rejstřík www.rzp.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
Úřad pro civilní letectví www.caa.cz

Cechy, asociace, komory

Cech Elektrické požární signalizace http://www.cecheps.cz/
Česká asociace Bezpečnostních manažerů http://www.cabm.cz/
Komora soudních znalců http://www.znalci-komora.org/
Komora Autorizovaných inženýrů a techniků http://www.ckait.cz/
Akreditovaný inspekční orgán