Kvalifikace

Pro vykonávání činnosti vlastníme tyto kvalifikační a další předpoklady

 • Soudní znalec jmenovaný Krajským soudem v Plzni dne 25.9. 1997 č. Spr. 2176/96 v oboru technické obory různé specializace elektronické zabezpečovací systémy.

 • Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektro-technická zařízení, číslo seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300991.

 • Autorizovaný projektant elektro. Osvědčení o autorizaci č. 22419 od roku 2000 230 projektových dokumentací k 01/2009.

 • Člen Komory soudních znalců ČR sekce různých oborů pod č. 001929.

 • Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků pod č. 0300991.

 • Člen Cechu Elektrické požární signalizace ČR od roku 2003.

 • Člen International Police Association od roku 1993 č. CS107005.

 • Člen České asociace Bezpečnostních manažerů od roku 2004.

 • Inspektor Akreditovaného Inspekčního orgánu č. 4014 od roku 2001.

 • Revizní technik elektrických zařízení a hromosvodů (E2) do 1000 V (1210 revizí k 01/2009).

 • Podpisové právo pro vystavování přihlášek k odběru el.energie č. 039913 (655 přihlášek k 01/2009).

 • Lustrační osvědčení MV č.j. SP-4374/1-LU-97 ze dne 21.3. 1997.

 • Záznam o určení pro styk s utaj.skutečnostmi v rezortu Ministerstva vnitra „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ č.1180-80/Ř-98 ze dne 30.10.1998.

 • Osvědčení pro styk s utaj.skutečnostmi NBÚ pro IV. stupeň "PŘÍSNĚ TAJNÉ" č. 018158  ze dne 1.7.2002.

 • Osvědčení fyzické osoby NBÚ pro stupeň utajení "PŘÍSNĚ TAJNÉ" č. NBÚ-059134  ze dne 22.5.2007.

 • Osvědčení  č.0001/2007 o absolvování přípravy k certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 1.6.2007.

 • Certifikát  ČSN EN ISO 9001:2001  č.S107007  dne 16.11.07  certifikováno: projektování elektro, revize elektro, poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku.

 • Rozšíření oprávnění Soudní znalec Krajským soudem v Plzni dne 20. 9. 2013 č. Spr. 1767/2013 v oboru technické obory různé specializace elektrické požární systémy.