Sponzoring

Není nám lhostejný život okolo nás a přispěli jsme k vykouzlení úsměvu:

  • Na tvářích dětí v obci Jindřichovice peněžitými dary na dny dětí, které obec úspěšně a s velkou slávou pořádá.
  • Na tvářích sportovců v malé vesničce zakoupením poháru pro vítěze v kulečníkových soubojích.
  • Na tvářích pacientů i sester v Karlovarské krajské nemocnici a.s. zakoupením lavice na Urologické oddělení kde se vrchní sestra paní Miroslava Losová velmi příkladně o všechny stará.
  • Na tvářích sester Chirurgického oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s. zakoupením skartovačky aby nemusely likvidovat staré zdravotní listy stříháním nůžkami jako doposud.
  • Na tvářích doktorů, kteří se zúčastnili cyklistického závodu. Kdy si dovolujeme i touto cestou poblahopřát vítězi v kategorii nad 50 let a to našemu primáři MUDr. Novotnému a našemu druhému MUDr. Kubínovi. O celou akci zrovna jako o své sestřičky a pacienty se skvěla starala vrchní sestra Chirurgického oddělení paní Jana Štulíková.
  • Podpořili jsme ve spolupráci s International Police Association Czech Republic Section v roce 2011 projekt "Bezpečný a klidný domov" a v roce 2014 projekt "Péťa potřebuje pomoc".

Víme, že tyto dary jsou maličkosti, ale snažili jsme se aspoň troškou přispět ke zlepšení nálady a k navázání příjemné atmosféry vždyť život na planetě Země je nádherný a stojí za to ho žít s úsměvem.

Zde předkládáme k nahlédnutí darovací smlouvy a poděkování